Opiekun: Ks. Marek Rekowski

Co to takiego?

Przez służbę liturgiczną rozumie się grupę dzieci, młodzieży i dorosłych wiernych świeckich, włączonych do tego grona przez ustanowienie lub błogosławieństwo. Usługującym tym powierza się odpowiednie zadania w celebracjach i zgromadzeniach liturgicznych, kładąc szczególny akcent na posługę kapłanowi przy sprawowaniu Eucharystii. (Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej , nr 54 – 55)

Jak to u nas wygląda?

Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii od wielu już lat postrzegana jest jako prężna grupa, wiernie oddana Bogu i służbie świętej liturgii. Cechą charakterystyczną naszych ministrantów jest sumienność, gorliwość, należyta formacja i dbałość w wykonywanie swoich obowiązków. Słyną z profesjonalizmu, wiedzy i rzetelności w przygotowywaniu liturgicznych celebracji oraz rozmaitych aktywności podejmowanych na rzecz parafii.

Członkowie tej wspólnoty, nie ograniczają swojej posługi jedynie do służby przy ołtarzu na nabożeństwach i uroczystościach parafialnych. Szeroko angażują się w inicjatywy proponowane przez Kurię Diecezjalną oraz Duszpasterstwo i Zarząd Służby Liturgicznej Diecezji Pelplińskiej. 

Istotnym elementem scalającym wspólnotę są aktywności pozaliturgiczne, do których nierzadko należą: sport, rekreacja, wspólne pasje i zainteresowania. Nasi ministranci odnosili sukcesy sportowe w turniejach parafialnych, międzyparafialnych i ogólnodiecezjalnych. Cenią sobie także wspólnie spędzony czas na różnych akcjach, wyjazdach, pielgrzymkach i obozach.

Spotkanie z Księdzem Opiekunem raz w tygodniu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeśli czujesz Drogi Młodzieńcze,
że Pan Bóg zaprasza Cię do tej wspólnoty to…

Przyjdź…

Zobacz…

Dołącz do nas…

Zapraszamy do służby ministranckiej wszystkich chłopców i mężczyzn, którzy chcieliby służyć Chrystusowi przy ołtarzu: poczynając od szkoły podstawowej, gimnazjum, szkołę średnią oraz studentów i pracujących.

 

Dodatkowe informacje