Company Logo

Modlitwa

Sakrament Małżeństwa

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z n/w dokumentami do kancelarii parafialnej zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! 
Rezerwacji terminu ślubu można dokonać odpowiednio wcześniej.

Sprawy sakramentu małżeństwa przyjmowane są w Biurze Parafialnym we wtorek, środę, czwartek i  piątek w godz. 16:00 – 17:30.

 • Sakrament małżeństwa jest sprawowany każdego dnia wg umówionego termin.
 
 Kurs przedmałżeński w naszej parafii w 2013r. rozpoczyna się w niedzielę 29 września i potrwa do 15 grudnia 2013r.
 
 
 
 
Dokumenty wymagane od każdego z kandydatów:
 • aktualne Świadectwo Chrztu (wystawione maks. 3 miesiące wcześniej)  z parafii chrztu
 • Świadectwo Bierzmowania (tylko gdy nie ma adnotacji o przyjęciu go na świadectwie chrztu) z parafii, w której odbyło się bierzmowanie
 • Dowód Osobisty
 • Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
 • UWAGA: Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na świadectwie chrztu i wniosku konkordatowym (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w urzędzie państwowym lub kancelarii parafialnej (w zależności, gdzie występuje błąd)

  • świadectw0 ukończenia katechez przedślubnych (tzw. kursu przedmałżeńskiego) (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach,
  • świadectwo nauki religii z ostatniej klasy (świadectwo szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwo z religii)

 Możliwe jest zawarcie małżeństwa na podstawie licencji, czyli dokumentu zezwalającego na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, który wystawia się na podstawie protokołu przedślubnego.

 W dniu ślubu narzeczeni i świadkowie ślubu (pełnoletni) powinni zgłosić się z dowodami osobistymi w zakrystii kościoła 15 min przed rozpoczęciem uroczystości.

Przygotwanie bezpośrednie obejmuje:

  •  dwie spowiedzi przedślubne (pierwsza po ogłoszeniu zapowiedzi, druga najlepiej w przeddzień ślubu). Jej dobre przeżycie wymaga odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia rachunku sumienia,
  •  dwie nauki przedmałżeńskie prowadzone przez kapłana (II i IV czwartek miesiąca o godz. 17:00 w salce parafialnej),
  •  spotkanie indywidualne z doradcą w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego (wg wcześniej umówionego telefonicznie terminu)


Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego 

W dniu ślubu narzeczeni i świadkowie ślubu (pełnoletni) powinni zgłosić się w zakrystii kościoła na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (z Dowodami Osobistymi).

Informacje o katechezach przedmałżeńskich i przedślubnych:
www.

 


Katechizm Kościoła Katolickiego (1659 – 1666) 

Święty Paweł mówi: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół. . . Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła” (Ef 5, 25. 32).

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.

Małżeństwo opiera się na zgodzie obu stron, to znaczy na woli wzajemnego i trwałego oddania się sobie w celu przeżywania przymierza wiernej i płodnej miłości.
Skoro małżeństwo ustanawia małżonków w pewnym publicznym stanie życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie, w ramach celebracji liturgicznej, wobec kapłana (lub upoważnionego świadka Kościoła) oraz świadków i zgromadzenia wiernych.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.

Dopóki żyje prawowity współmałżonek, zawarcie powtórnego związku przez rozwiedzionych sprzeciwia się zmysłowi i prawu Bożemu, jak tego nauczał Chrystus. Osoby rozwiedzione zawierające nowy związek nie są wyłączone z Kościoła, ale nie mogą przystępować do Komunii świętej. Powinny one prowadzić życie chrześcijańskie, zwłaszcza wychowując swoje dzieci w wierze.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.

Aktualności


Dzisiaj jest: Piątek
24 Maja 2019
NMP Wspomożycielki Wiernych
Imieniny obchodzą
Cieszysława, Estera, Jan, Joanna,
Maria, Mokij, Wincenty, Zuzanna, Zula
Ogarnijmy modlitwą
Myśl dnia:
W Duchu, który w sakramencie małżeństwa utrwala i uświęca związek małżonków, znajduje moc i oparcie misja rodziców, powołanych, aby czynić z rodziny pierwszą i podstawową rzeczywistość Kościoła.
Św. Jan Paweł II

Do końca roku zostało 222 dni.

SŁOWO BOŻE

Warto zajrzeć ;)

Gościmy

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.
Powered by Joomla!®. Designed by: education Joomla 1.6 template  Valid XHTML and CSS.