Company Logo
LIST BISKUPA PELPLIŃSKIEGO RYSZARDA KASYNY NA WIELKI POST AD 2014

UMIŁOWANI W PANU! SIOSTRY I BRACIA!


W środę popielcową rozpoczął się święty czas Wielkiego Postu. Usłyszeliśmy słowa: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" oraz "Pamiętaj człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz". Słowa te przypominają o przemijalności życia ziemskiego i zachęcają do nawrócenia. Dobry i miłosierny Bóg poprzez działanie Kościoła daje nam nadzieję nawrócenia, pokonania grzechu, przemiany na lepsze.

1. Wielki Post jest czasem nawrócenia.
Rozpoczynając Wielki Post wsłuchujemy się na nowo w to, co mówi nam Pan Bóg. On jeden nie zna słowa "kryzys". On ma słowa życia wiecznego. Nawet jeśli życie zaprowadzi nas na pustynię, nawet jeśli staniemy oko w oko z szatanem, wobec pokus tego świata, mamy szansę podjąć walkę, by zmagać się o swoje prawdziwe oblicze, by demaskować zło. Mamy szansę wybrać między drogą Adama, drogą grzechu i drogą Chrystusa, drogą miłości. Chrystus nie pozostawia nas samych w tej walce i zmaganiu; staje wraz z nami, by być nam przewodnikiem i przyjacielem w naszej drodze do nieba, bo Złego pokonamy tylko złączeni z Chrystusem, wzmocnieni modlitwą i postem. Dziś w Ewangelii ukazuje nam, iż trzeba być jednoznacznym w swoim działaniu. Szatan nie może być dla nas partnerem. Z nim nie ma dialogu, porozumienia, paktu o nieagresji. Dlatego mowa nasza musi być: tak - tak, nie - nie, bo co nadto jest od złego pochodzi. Nie tłumaczmy się, nie usprawiedliwiajmy, nie wdawajmy w dyskusję jak człowiek w raju; mowa nasza niech jest zdecydowana, jednoznaczna i jasna: Idź precz szatanie!
Wielki Post daje nam nową moc ku odrodzeniu w Jezusie Chrystusie, ku nowemu życiu. Pozwala nam, głębiej wejrzeć w siebie, by z Bożą pomocą wróciło do nas pełne podobieństwo do ducha, którego nam Stwórca udzielił w akcie stworzenia. Dla tak wielkiej sprawy warto się natrudzić, warto uczynić wszystko, aby ten post był większy niż dotychczas, by był to post Wielki. A będzie to możliwe, jeśli nawrócimy się i naprawdę uwierzymy w Ewangelię. Zaś nawrócenie to przecież nic innego jak przemiana naszego serca, aby na nowo nauczyło się kochać Boga i człowieka.
Nawrócić się to na nowo zapałać miłością. To otworzyć się na miłosierdzie Boga, który swoją obecnością i przebaczeniem w sakramencie pojednania mówi ustami kapłana: Ja ciebie rozgrzeszam.

2. Wielki Post jest czasem pokonania grzechu.
Czas Wielkiego Postu to czas spotkania Boga w sakramencie pojednania. Nie ma bowiem wśród nas nikogo, kto nie potrzebowałby oczyszczenia z grzechów i ze słabości. Odnosi się to zarówno do biskupa i do kapłanów, do rodziców i dzieci, do robotników i rolników, do wszystkich grup i środowisk, jakie znajdują się na terenie naszej diecezji. Nasze przyjście do Chrystusa miłosiernego jest najbardziej niezwykłym wyznaniem wiary w zbawczy sens Jego śmierci na krzyżu. Chcemy razem z Nim powstać do nowego życia.
Istotą bowiem spowiedzi jest powierzenie swojego poranionego życia Bogu w nadziei, że je odnowi. Z naszej strony czyńmy to, co do nas należy, aby wyznanie było jak najprawdziwsze. Nie oczekujmy, że wszystko dokona się niejako automatycznie, bez zaangażowania naszego ducha. Słysząc głos - I ja odpuszczam tobie grzechy - wiemy, że zostało nam darowane nowe życie, które powinniśmy pielęgnować i strzec. Jednak nie możemy także zapomnieć, że to wszystko dzieje się po to, byśmy coraz bardziej kochali Boga, siebie samych i tych, których skrzywdziliśmy. Przebaczenie, pokuta, postanowienie poprawy i wewnętrzna przemiana służą odradzaniu się miłości. Siostry i Bracia, jako biskup diecezjalny pozwoliłem sobie przesłać do kapłanów dekret, w którym zniosłem dotychczasowy zwyczaj tzw. kartek do spowiedzi wielkanocnej mający pewną tradycję w naszej diecezji. Uczyniłem to w przekonaniu, że spowiedź jest sakramentem miłości; miłości zaś nie można kontrolować, czy reglamentować ograniczając się do jednorazowego spotkania w okresie wielkanocnym.
Ufam i wierzę w pobożność wiernych w diecezji pelplińskiej, którym nie jest konieczna dodatkowa motywacja, aby skorzystać z sakramentu Bożego miłosierdzia, by móc powiedzieć Bogu szczerym sercem: Panie Ty wiesz, że Cię miłuję, by móc prosić o przebaczenie i Bożą łaskę.
Dlatego zachęcam i proszę Was wszystkich, Drodzy Diecezjanie, abyście ten czas łaski, jakim jest Wielki Post przeżywali w stanie łaski uświęcającej. Nie odkładajcie więc spowiedzi świętej na koniec wielkopostnej drogi, ale skorzystajcie z tego sakramentu wewnętrznego uzdrowienia już teraz u jej początku, wówczas Wielki Post okaże się fascynującą drogą życia wewnętrznego i rozjaśni czasami szarą rzeczywistość naszego życia codziennego.

3. Wielki Post jest czasem przemiany na lepsze
Siostry i Bracia! Wszyscy powinniśmy sobie wzajemnie pomagać w odradzaniu się do coraz bardziej Bożego życia. Przypomniał nam o tym Papież Franciszek w tegorocznym Orędziu na Wielki Post. Napisał w nim: "jesteśmy jako chrześcijanie powołani do tego, aby dostrzegać różne rodzaje nędzy trapiącej naszych braci, dotykać ich dłonią, brać je na swoje barki i starać się je łagodzić przez konkretne działania" Niech- cały Kościół będzie gotów nieść wszystkim, którzy żyją w nędzy materialnej, moralnej i duchowej, gorliwe świadectwo o orędziu Ewangelii, którego istotą jest miłość Ojca miłosiernego, gotowego przygarnąć w Chrystusie każdego człowieka.
Niech więc Wielki Post będzie dla nas wszystkich okazją do zobowiązujących refleksji, gorliwszej modlitwy i dobrych postanowień. Niech dopomoże nam w tym udział w nabożeństwie Drogi krzyżowej, w Gorzkich żalach, w rekolekcjach wielkopostnych. Niech będzie to czas owocny szczególnie w kontekście przygotowań do kwietniowej kanonizacji Jana Pawła II, jak również XV rocznicy Jego wizyty w Pelplinie, którą będziemy obchodzili w czerwcu. Na zakończenie ośmielam się również i w tym roku skierować serdeczny apel do wszystkich diecezjan o materialną pomoc na utrzymanie i funkcjonowanie naszego pelplińskiego seminarium. W przyszłą drugą niedzielę wielkopostną odbędzie się zbiórka na tacę, przeznaczona na potrzeby seminaryjne.
Już teraz pragnę z całego serca podziękować za Wasze zrozumienie i hojność. Korzystam też z okazji, aby podziękować za wszelkie ofiary indywidualne, za modlitwy zanoszone do Pana Boga i za cierpienia ofiarowane w intencji powołań kapłańskich, ich wychowania i wytrwania.
Młodzież zaś zachęcam, aby nie bała się przyjmować zaproszenia Chrystusa do ściślejszej współpracy z Nim w dziele ewangelizacyjnym. Bądźcie odważni, Pan Bóg daje łaskę powołania i daje siłę do wytrwania!
Zapraszam już dziś młodzież z całej diecezji na wspólne modlitewne spotkanie w Niedzielę Palmową do Kościerzyny. Wasza modlitwa - Drodzy młodzi - jest potrzebna Kościołowi, Wasze radosne, dobre czyny utwierdzają naszą nadzieję na bezpieczną przyszłość. Miejcie świadomość, że Chrystus Was kocha, że jesteście potrzebni Kościołowi. Drogim Kapłanom dziękuję za wszelkie posługi wielkopostne, wszystkim zaś na wielkopostne pogłębianie wiary z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz Biskup
+Ryszard Kasyna


Pelplin, 09 03. 2014 r.

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
23 Maja 2019
Imieniny obchodzą
Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia,
Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon
Ogarnijmy modlitwą
Myśl dnia:
Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem”.
Dz 11, 2

Do końca roku zostało 223 dni.Powered by Joomla!®. Designed by: education Joomla 1.6 template  Valid XHTML and CSS.